Главная - Текст песни Индиго — Сулус

Текст песни Индиго — Сулус


Оригинальный текст и слова песни Сулус:

«Сулус» Индиго

1. Халлааны одуулуу, сулуhу соноордуу
Та?ыстым б?г?н ис санаам хоту
С?рэх этэринэн, ыйан биэрэринэн
Мин эйиэхэ ??эбин

Х/ы Мин т?б?м ?рд?нэн сулуhум умайар
Тулалыыр эйгэбэр олох эргийэр
Халлааны тыга, сири сырдата
Сулуhум уота хаhан да с?т?мэ

2. Хара?арыа к?ст?бэт буолуо
Оччо?о миэхэ сулуhум тахсыа
С?ргэбин к?т????, аартыкпын арыйыа
К?н буолан ча?ылыйыа

3. Бу оло?ум суолун устунан
Мин эйиэхэ с??рэн иhэбин
Олуhун к?р??хп?н ба?арабын
Хаhан да?аны мин ?лб?т сулуспун
?р??т?н миэхэ эрэлим баар
Сулус тыгарын тухары тыынар
Ханнык да кэм буолла?ына ?й??р
Халлаан киинигэр к?н уота к?л?мн??р

Перевод текста песни Сулус исполнителя Индиго:

& Quot; Sulus & quot; Indigo

1. Hallaany oduuluu, suluhu sonoorduu
Ta?ystym b?g?n IS Sanaa hotu
S?reh eterinen, yyan biererinen
Min eyiehe ??ebin

X / s Min t?b?m ?rd?nen suluhum umayar
Tulalyyr eygeber oloh ergiyer
Hallaany tyga Siri syrdata
Suluhum Wat hahan yes s?t?me

2. Hara?arya k?st?bet buoluo
Ochcho?o miehe suluhum tahsya
S?rgebin k?t????, aartykpyn aryyya
Kun buolan cha?ylyyya

3. Boo olo?um suolun ustunan
Min eyiehe s??ren ihebin
Oluhun k?r??hp?n ba?arabyn
Hahan da?any minutes ?lb?t suluspun
?r??t?n miehe Erel Baar
Sulus tygaryn tuhary tyynar
Hannyk yes Cam buolla?yna ?y??r
Hallaan kiiniger kun Wat k?l?mn??r

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Сулус, просим сообщить об этом в комментариях.

Вам может понравиться

Текст песни Indigo — Как в фильме или секс по дружбе

Оригинальный текст и слова песни Как в фильме или секс по дружбе: Боже что же …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *